محمد مهدی  نقی زاده

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمد مهدی نقی زاده

در دانشگاه علوم پزشکي فسا چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
علوم پزشکي فسا
علوم پزشکي فسا
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي) : محمد مهدی نقی زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگي (انگليسي) : Mohammad Mehdi Naghizadeh پست الکترونيک : Mmnaghi2@yahoo.com
تاريخ تولد : 1358/04/26 دانشکده/محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصي : آمار حیاتی گروه آموزشي : علوم پایه
آخرين مدرک تحصيلي : کارشناسی ارشد آدرس محل کار : فسا-میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی فسا

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آمارکارشناسی1380دانشگاه شیراز
آمارزیستیکارشناسی ارشد1384دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی فسا1387/11/01

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان سمت نوع طرح
1اپیدمیولوژی لیشمانیوز پوستی در شهرستان زرین دشتمشاور آمارکاربردی
2ارتباط استرس روانی و اجتماعی بر اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارمندان بانک های شهر فسا در سال 1394همکاربنیادی-کاربردی
3ارتباط استرس شغلی مادران پرستار با مشکلات رفتاری کودکان آنها در بیمارستان های شهرستان فسادر سال 1393مشاور آمارکاربردی
4ارتباط دیابت بارداری با شاخصه‌های تن‌سنجی، میزان فعالیت جسمانی و الگوی غذایی زنان باردارهمکاربنیادی-کاربردی
5ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با استئوآرتریت بر اساس نظریه برنامه ریزی شدهمشاور آماربنیادی
6ارزیابی توانمندی روانشناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فساهمکاربنیادی-کاربردی
7ارزیابی توانمندی شناختی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا و ارنباط آن با اعتماد به نفس همکاربنیادی-کاربردی
8ارزیابی جامع مشکلات جسمی -روانی - اجتماعی در بیماران تحت دیالیز فسامجری اولکاربردی
9ارزیابی نقش عوامل موثر در طراحی الگوی آموزشی بر یادگیری از دیدگاه دانشجویان علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی فساهمکاربنیادی-کاربردی
10اکتشاف مکانیسم سلولی مولکولی افسردگی مرتبط با سرطان تخمدان با رویکرد محاسباتی زیست شناسی سامانه هامجری دومبنیادی
11بازسازی شبکه miRNA-mRNA به صورت اختصاصی در فاز remission و relapse افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسهمکاربنیادی
12بازسازی شبکه miRNA-mRNA در فیبروبلاست پوستی بیماران مبتلا به دژنراسیون ماکولا وابسته به سن از طریق آنالیز بیوانفورماتیکهمکاربنیادی-کاربردی
13بازسازی شبکه تنظیمی circRNA-miRNA-mRNA در خون بیماران مبتلا به آنفارکتوس میوکارد از طریق رویکرد سیستم بیولوژیهمکاربنیادی-کاربردی
14بازسازی شبکه تنظیمی miRNA-mRNA دارای نقش در پاتوژنز دیسپلازی در حال پیشرفت به کارسینومای سلول سنگفرشی دهانی از طریق رویکرد سیستم بیولوژیمجری دومبنیادی-کاربردی
15بازسازی شبکه تنظیمی miRNA-mRNA در سلول های خون محیطی افراد مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک از طریق آنالیز بیوانفورماتیکهمکاربنیادی
16بازسازی شبکه تنظیمی miRNA-mRNA در بزاق بیماران مبتلا به سرطان معده از طریق آنالیز بیوانفورماتیکهمکاربنیادی-کاربردی
17بازسازی شبکه تنظیمی miRNA-mRNA در پره دیابت پیش رونده به دیابت از طریق رویکرد سیستم بیولوژیهمکاربنیادی-کاربردی
18بازسازی شبکه تنظیمی miRNA-mRNA در سرطان مثانه از طریق رویکرد سیستم بیولوژی: یک مطالعه این سیلیکوهمکاربنیادی-کاربردی
19بررسی ارتباط Energy-adjusted DII (E-DII) و ریسک 10-ساله بیماری‌های قلبی-عروقی فرامینگهام در جمعیت کوهورت پرشین فسا سال 2017: یک مطالعه مقطعیمشاور آماربنیادی-کاربردی
20بررسی اطلاع روستاییان ششده از میزان قند خون آنها و بیماری دیابتهمکارکاربردی
21بررسی اثر داروی گیاهی Diacare بر کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم:کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کورهمکاربنیادی-کاربردی
22بررسی اثر ضد التهابی ZAX.1399.C03 بر التهاب مجاری تنفسی بیماران مبتلا به کروناویروس تحت مراقبت در منزلهمکارکاربردی
23بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه افدرا بر هیپرگلیسمی در مدلهای حیوانی همکاربنیادی-کاربردی
24بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه افدرا بر هیپرلپیدمی در مدلهای حیوانیهمکاربنیادی-کاربردی
25بررسی اثر محافظتی هسپیریدین در جلوگیری از ایجاد فیبروز ریوی ناشی از تشعشع در موش صحرائیهمکاربنیادی-کاربردی
26بررسی اثر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و رفتار مراقبت از دندان کودکان دبستانی در شهر فسا؛ سال1394همکارکاربردی
27بررسی اثر ملاتونین بر بیان ژن TNF-و اکسیداسیون چربی در بافت ریه پرتو دیده موش آزمایشگاهیهمکاربنیادی-کاربردی
28بررسی اثر هسپریدین در کاهش اریتما و اپوپتوز در پوست موش صحرایی پس از تابش پرتوهای ایکسهمکاربنیادی-کاربردی
29بررسی اثر یوگا بر miRNA های دارای نقش در مسیر های سیگنالینگ مرتبط با سیستم ایمنی با استفاده از آنالیز داده های ترنسکریپتوم سلول های خون محیطیهمکاربنیادی
30بررسی اثرات اپیدمی کوید 19 بر فعالیت حرفه ای پزشکان ایرانیمشاور آمارکاربردی
31بررسی اثرات درمانی ZAX.1400.P03 بر تظاهرات بالینی پوستی در بیماران مبتلا به سوریاسیس شهرستان فسا سال 1400مشاور آمارکارآزمایی بالینی
32بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه ای و کمر درد مزمن در افراد تحت پوشش کوهورت ملی ایران شاخه فساهمکارکاربردی
33بررسی ارتباط بین تعداد بارداری و خطر مرگ قلبی عروقی زنان در استان گلستاناستاد مشاور اولکاربردی
34بررسی ارتباط بین سبک های رهبری و سلامت روان محیط کار در میان پرستاران شاغل در بیمارستان های فسا، شیراز، استهبان، یاسوجهمکارکاربردی
35بررسی ارتباط بین شجاعت اخلاقی و کار تیمی با مراقبت ایمن در پرستاران در جنوب استان فارس 1402مشاور آمارکاربردی
36بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان ها و خشکی دهان در زنان مبتلا به پوکی استخوان.مشاور آمارکاربردی
37بررسی ارتباط دوز تابشی با اریتمای تشعشعی و تغییرات ژنهای BAXوBCL2در لنفوسیت های خون محیطی بیماران تحت آنژیوگرافی مداخله ایهمکاربنیادی-کاربردی
38بررسی ارتباط ریسک بروز بیماری‌ قلبی – عروقی با منبع غذایی منشا اسیدچرب اشباع: مطالعه مقطعی در جمعیت کوهورت پرشین فساهمکاربنیادی-کاربردی
39بررسی ارتباط سطوح بیان ژنهای PGR-β و PGR-AS1 و وضعیت متیلاسیون آنها با الگوی فاکتورهای تولید مثلی در بافت پستان زنانهمکاربنیادی-کاربردی
40بررسی ارتباط سواد سلامت با رفتارهای خودمراقبتی مرتبط با بیماری کووید ١٩ در بزرگسالان شهرستان فسااستاد مشاور اولکاربردی
41بررسی ارتباط شاخص التهاب‌زایی رژیم غذایی با ویژگی‌های دموگرافیک و وضعیت سلامت در جمعیت کوهورت پرشین فسامجری دومکاربردی
42بررسی ارتباط فاکتور های التهابی با پلی نوروپاتی دیابتی و شدت آنمشاور آماربنیادی-کاربردی
43بررسی ارتباط فراوانی سندرم متابولیک و رژیم‌غذایی التهاب‌زا تعدیل شده با انرژی در جمعیت کوهورت پرشین فسااستاد راهنمای اولکاربردی
44بررسی ارتباط میزان شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی با سطح روابط بین فردی در دختران مقطع پیش دانشگاهی در سطح شهرستان فسا در سال 1393استاد مشاور اولبنیادی-کاربردی
45بررسی ارزیابی بیان hsa_circ_0001361 ،hsa_circ_0005379 ،hsa_circ_0017586 بعنوان بیومارکر دربافت توموری سرطان مثانهاستاد راهنمای دومبنیادی-کاربردی
46بررسی استفاده از گیاهان دارویی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک و بیماری های مزمن در جمعیت کوهورت ششده فسامشاور آمارکاربردی
47بررسی الگوی اعتیاد در مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهرستان فسا (1388-1389)مجری دومکاربردی
48بررسی الگوی غذایی، وضعیت اشتها و موانع عدم مصرف غلات کامل در دانش آموزان فسا در سال 1400-1401مشاور آمارکاربردی
49بررسی برخی علل خشونت در زنان در مراجعین بهزیستی شهرستان فسا 1382 بنیادی-کاربردی
50بررسی بعضی متغیرهای تاثیرگذار در کیفیت خواب مبتلایان به نارسایی های قلبی در بیمارستان ولی عصر فسا در سال 1389همکاربنیادی-کاربردی
51بررسی بیان RNA های غیر کد کننده Eleanor و DELU1 مرتبط با ژن ESR1 در بافت پستان و ارتباط آن با فاکتورهای مرتبط با باروری در زنان ایرانیهمکاربنیادی-کاربردی
52بررسی بیان دو ژن PGGHG و ODF3B در بیماران مبتلا به کارسینوم سلولی کلیوی و ارزیابی ارتباط آنها با اطلاعات دموگرافیک و کلینیکوپاتولوژیهمکاربنیادی
53بررسی پاسخ مولکولی داروهای آنتی بادی مونوکلونال در شبکه miRNA-mRNA سرطان تخمدان: یک رویکرد سیستم بیولوژیهمکاربنیادی
54بررسی پوشش و عملکرد پزشک خانواده در شهرستان فسا (یک طرح پیمایشی)مجری دومکاربردی
55بررسی تأثیر آموزش از طریق همتا مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر کیفیت زندگی، تبعیت از درمان و رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلابه زخم پای دیابتیمشاور آماربنیادی-کاربردی
56بررسی تاثیر آموزش تغذیه و پیاده رویی براساس مدل BASNEF در تغییر شاخص های متابولیک سالمندان مبتلا به دیابت نوع دوهمکاربنیادی-کاربردی
57بررسی تاثیر برنامه های آموزش مراقبت های پس از زایمان بر کیفیت زندگی مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر فسا درسال1394همکاربنیادی-کاربردی
58بررسی تاثیر پزشکی از راه دور بر پیامدهای بیماران کووید-19 بستری در بخش مراقبت های ویژههمکارکاربردی
59بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خود کارآمدی بر رفتار مربوط به سلامت زنان در شهرستان فسا در سال 94همکاربنیادی-کاربردی
60بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهرستان فسا بر اساس مدل اعتقاد بهداشتیهمکاربنیادی-کاربردی
61بررسی تاثیرات درمانی ZAX.1400.C01بر شاخص های بالینی بیماران مبتلا به کروناویروس بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا سال 1400مشاور آماربنیادی-کاربردی
62بررسی تاثیرات درمانی ZAX.1400.C05 بر درمان علامتی و شاخصهای بالینی بیماران مبتلا به کروناویروس: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شدههمکارکارآزمایی بالینی
63بررسی تنوع مزاجی در بیماران فشار خون مراجعه کننده به درمانگاه و بخش قلب بیمارستان ولیعصر فسا در سال ۱۴۰۲استاد مشاور دومبنیادی-کاربردی
64بررسی تنوع مزاجی در بیماران مبتلا به چربی خون مراجعه کننده به درمانگاه و بخش داخلی بیمارستان ولیعصر (عج) فسا در سال 1402استاد مشاور دومبنیادی-کاربردی
65بررسی خشونت محل کار علیه پرسنل فوریتهای پزشکی در استانهای فارس،کهگیلویه و بویراحمد وبوشهرهمکارکاربردی
66بررسی دز دریافتی پوست بیمار در رادیوگرافیهای قفسه سینه و شکم تهیه شده توسط دستگاههای رادیوگرافی شهرستان فساهمکاربنیادی-کاربردی
67بررسی رابطه استفاده از قرص¬های پیشگیری از بارداری با سندروم متابولیک در زنان 70-35 ساله جمعیت کوهورت شهرستان فساهمکارکاربردی
68بررسی رابطه الگوی تغذیه و توزیع چربی بدنی در بزرگسالان شهر تهرانمشاور آماربنیادی-کاربردی
69بررسی رابطه بین سندرم مفصل های پرتحرک و کمر دردهمکارکاربردی
70بررسی رابطه بین شاخص های آنتروپومتریک با دیگر عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقیمشاور آماربنیادی-کاربردی
71بررسی رابطه پلی مرفیسم ژنتیکی ژن های MPO و hMTH1 مرتبط با سمیت خونی ناشی از مواجه شغلی با بنزن در افراد شاغل در پتروشیمی هاهمکاربنیادی-کاربردی
72بررسی رابطه میان سطح سواد و درآمد خانواده بر شدت نشانه های نشانگان قبل از قاعدگی در دختر ان پیش دانشگاهی شهرستان فسا در 1393استاد مشاور اولبنیادی-کاربردی
73بررسی زمان سنجی خدمات اورژانس و پیامد قلبی عروقی در بیماران ایسکمیک قلبی ارجاع داده شده از طریق اورژانس پیش بیمارستانی طی سال 1398 تا 1401 در شهرستان فسامشاور آمارکاربردی
74بررسی ژنهای دخیل در سرطان سلولی کلیوی شفاف با ابزارهای بیوانفورماتیک و تایید آن با روشهای آزمایشگاهیاستاد مشاور اولبنیادی
75بررسی ساختار جلسات گزارش صبحگاهی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا 1394ومقایسه ی آن با استانداردهای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکیهمکارکاربردی
76بررسی سطح بیان RNA های غیر کد کننده ی درگیر در مسیر Circ-Foxo3/ miR-545/ CDK4 در نمونه ی بافت سرطان سلولی کلیوی و مقایسه ی آن با بافت نرمال مجاور توموراستاد مشاور دومبنیادی
77بررسی سطح سرمی آدیپونکتین در دو گروه بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و سالم جهت غربالگری افراد در معرض خطر ابتلا به تخمدان پلی کیستیک در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی ولی عصرمشاور آمارکاربردی
78بررسی سطح سرمی سایتوکاین های مربوط به سلول های TH17و ارتباط آن با سطح ویتامین D در افراد دارای استئوآرتریتهمکاربنیادی-کاربردی
79بررسی سطح هورمون های مترشحه از بافت چربی در افراد دارای استئوآرتریتمشاور آماربنیادی-کاربردی
80بررسی سطح ویتامین K و D سرم در افراد دارای استئوآرتریتهمکاربنیادی-کاربردی
81بررسی سلامت دهان و دندان در دانش آموزان پیش دبستانی و ابتدایی شهرستان فسا سال 1393مجری دومکاربردی
82بررسی سلامت رژیم غذایی در شهرستان فسا (فاز اول طرح شهر سالم تغذیه‌ای)همکارکاربردی
83بررسی شیوع اختلالات خواب دربین دانشجویان پزشکی در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1392مشاور آماربنیادی-کاربردی
84بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و عوامل موثر بر ان در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا همکارکاربردی
85بررسی شیوع سوء تغذیه و برخی از عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدایی شهرستان فساهمکارکاربردی
86بررسی طبقه بندی زیر گروه های دیابت بر اساس رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشینهمکاربنیادی-کاربردی
87بررسی عوارض پایدار بیماری کووید 19 و رفتارهای خودمراقبتی مرتبط با کرونا پس از بهبودی از بیماری در مبتلایان به کووید 19 شهرستان فسا سال1401مشاور آمارکاربردی
88بررسی عوامل تاثیرگذار در آموزش به بیمار از دید گاه پرستارانهمکارکاربردی
89بررسی عوامل موثر بر مدت زمان باروری در زنان سنین باروری با استفاده از مدل رگرسیون کاکس در یک مطالعه کوهورت تاریخیمشاور آمارکاربردی
90بررسی فراوانی سزارین و علل انجام آن در بیمارستان ولی عصر (عج) فسا در سال 1391مشاور آمارکاربردی
91بررسی فراوانی بیماری های مزمن (بیماری های قلبی عروقی، فشار خون بالا ، دیابت، بیماری های اسکلتی عضلانی) و ارتباط آن با کیفیت زندگی در سالمندان شهرستان فسا سال 1402مشاور آمارکاربردی
92بررسی فراونی بیماری واریس بیضه(واریکوسل) در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان فسامشاور آمارکاربردی
93بررسی فون پشه خاکی (Diptera: Psychodidae) شهرستان فسا در سال 1392همکاربنیادی-کاربردی
94بررسی مسیر circ-RNA/miRNA/mRNA درگیر در مسیر سیگنالینگ HIF-1 در تومورهای triple negative سرطان پستانهمکاربنیادی-کاربردی
95بررسی مسیر circRNA-9119/miR-136/RIG I موثر در تنظیم پاسخ سیستم ایمنی ذاتی بر ضد ویروس و مسیر has_circ_0000654/miR-146a-5p/IL6 با نقش در تنظیم طوفان سیتوکاین در بیماران مبتلا به COVID-19 و ارتباط آنها با ویژگی های بالینی بیماراناستاد مشاور دومبنیادی-کاربردی
96بررسی مقایسه ای آموزش احیا قلبی -ریوی پایه و پیشرفته در دو روش استفاده از شبیه ساز و شرکت در کارگاه های آموزشی در رانندگانهمکارکارآزمایی بالینی
97بررسی مقایسه ای وضعیت ایمنی اتاق عمل های بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا در سال 1394 با استاندارد های بین المللیهمکارکاربردی
98بررسی میزان و مهمترین علل تکرار کلیشه های رادیوگرافی در بیمارستان ولیعصر شهرستان فسادر سال 1392همکارکاربردی
99بررسی میزان آگاهی پرتوکاران و کارکنان از اصول حفاظت در برابر اشعه و رعایت استانداردهای حفاظتی در مراکز تصویربرداری پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1394مشاور آمارکاربردی
100بررسی میزان بقای بیماران با تشخیص سرطان دستگاه گوارش، در شهرستان فسا، از ابتدای سال 1381 تا انتهای سال 1391استاد مشاور اولبنیادی-کاربردی
101بررسی میزان بقای بیماران با تشخیص سرطان سینه در شهرستان فسا از ابتدای سال 1381 تا انتهای سال 1391استاد مشاور اولبنیادی-کاربردی
102بررسی میزان شیوع ویروس نقص ایمنی انسانی( اچ.آی.وی) و هپاتیت C در میان مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های متادون در شهرستان فسا در سال 1393مشاور آماربنیادی-کاربردی
103بررسی میزان و عوامل مرتبط با عفونت بعد از سزارین در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا 1393همکارکاربردی
104بررسی نقش تنظیمی microRNA های مرتبط با سرطان معده از طریق آنالیز بیوانفورماتیکهمکاربنیادی
105بررسی نقش مصرف تریاک در ارتباط سندروم متابولیک با کبد چرب غیر الکلی در جمعیت کوهورت پرشین فساهمکارکاربردی
106بررسی همبستگی بین خوشحالی و افسردگی براساس پرسشنامه خوشحالی آکسفورد و افسردگی بک میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسامشاور آمارکاربردی
107بررسی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده سازی موفق آموزش الکترونیکی از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسامجری دومکاربردی
108بررسی و مقایسه ساختار انگیز شی و سبک های خوردن در زنان مبتلا چاقی و دارای وزن طبیعی در دانشگاه های شهرستان فسااستاد راهنماکاربردی
109بررسی وضعیت تبعیت از الگوهای غذایی پیشین و پسین و بر همکنش آنها با پلی مورفیسم rs1042713 ژن ADRB2 بر سطوح شاخص های خطر قلبی-متابولیک در بزرگسالان ساکن شهرستان فساهمکاربنیادی-کاربردی
110بررسی وضعیت تغذیه ای و چاقی زنان باردار و ارتباط ان با دیابت حاملگیهمکاربنیادی-کاربردی
111بررسی کارآیی ابزار محاسبه خطر پوکی استخوان(SCORE) برای غربالگری افراد مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهر فسامشاور آمارکاربردی
112بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به پوکی استخوان و مقایسه آن با افراد سالممشاور آمارکاربردی
113بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی در شهرستان فسا 89-88 همکارکاربردی
114بهترین فرمول تصحیح QT برای جمعیت ایرانیهمکاربنیادی-کاربردی
115تأثیر پروتکل ترکیبی و آنلاین مبتنی بر شرایط یادگیری از راه دور حرکات اصلاحی- آگاهی ارگونومیکی (Ergonomic advice-Exercise) در مقایسه با پروتکل ساده آگاهی ارگونومیکی (Ergonomic advice) بر ناهنجاری سر به جلو و اثر آن بر پوسچر شانه و پشت دانش آموزان در دوران پاندمی Covid-19مشاور آمارکاربردی
116تاثیر اعتیاد به مواد مخدر افیونی بر پیش آگهی بیماران آسیب مغزی بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید رجایی شیرازمشاور آمارکاربردی
117تاثیر برنامه آموزشی بر پیشگیری از افسردگی پس از زایمان در زنان باردارشهرستان فساهمکارکاربردی
118ترسیم و آنالیز شبکه تنظیمی mRNA-miRNA در نمونه بزاق بیماران مبتلا به سرطان پانکراس با رویکرد سیستم بیولوژیمجری دومبنیادی
119تعیین اثر سمی عصاره گیاه انزروت بر شاخص های بافت شناسی و ایمنی شناسی در رتهمکاربنیادی-کاربردی
120تعیین ارتباط مدت زمان شیردهی و بارداری با سندرم متابولیک در زنان70-35 ساله در جمعیت کوهورت شهرستان فساهمکارکاربردی
121توسعه نانوفیبرهای سلولزی بارگذاری شده در میکرو پارتیکل هیالورونیک اسید توسط سیستم میکروفلوئیدیک جهت مهندسی بافت استخواناستاد مشاور اولبنیادی-کاربردی
122دو معادله جدید برای پیش بینی چربی بدن در یک جمعیت ایرانی: مطالعه مقطعی در جمعیت کوهورت فساهمکارکاربردی
123ساخت شبکه تنظیمی mRNA-miRNA در سرطان تخمدان از طریق رویکرد سیستم بیولوژیهمکاربنیادی
124سنجش آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر متوسط دوم درموردغربالگری سرطان پستان در شهرستان فسا در سال 1399همکارکاربردی
125شناسایی CircRNA های مشترک در بافت و خون بیماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از روش های بیوانفورماتیکهمکاربنیادی-کاربردی
126شناسایی CircularRNA های دارای نقش در پاتوژنز سرطان کارسینومای سنگفرشی مری به عنوان بیومارکرهای میان بافتیهمکاربنیادی-کاربردی
127شناسایی بیومارکرهای تشخیصی تومورهای قشر آدرنال اطفال با استفاده از آنالیز داده های ترنسکریپتومهمکاربنیادی-کاربردی
128شیوع عوامل خطر بیماری‌های کبد چرب غیرالکلی میان جمعیت کوهورت شیراز و پرشین فسامشاور آماربنیادی-کاربردی
129طرح ملی استاندارد سازی سوالات دوره پزشکی عمومی و ایجاد بانک جامع سوالات همکاربنیادی-کاربردی
130فراتحلیل ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویانهمکارکاربردی
131مدل سازی پارامترهای خونی افراد دارای اعتیاد به اپیوم و سیگار از طریق رویکرد یادگیری ماشین: بر اساس جمعیت کوهورت پرشین فساهمکاربنیادی-کاربردی
132مدل سازی تشخیص بیماری کبد چرب غیر الکلی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی: بر اساس جمعیت کوهورت پرشین فساهمکارکاربردی
133مدلسازی تشخیص سنگ کلیه با استفاده از پارامترهای خونی و ادراری از طریق الگوریتم های هوش مصنوعی: بر اساس جمعیت کوهورت پرشین فساهمکاربنیادی-کاربردی
134مقایسه اثر پاراستامول با اثرمپریدین بر میزان درد، تهوع واستفراغ، فشارخون، تعداد نبض و دفعات درخواست داروی ضد درد اضافی در بیماران بعد از عمل سزارین در بیمارستان ولی عصر فسا درسال 1393.مشاور آمارکاربردی
135مقایسه اثرات درمانی تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید و کورتیکواسترویید در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانوهمکارکاربردی
136مقایسه ارتباط بین کیفیت خواب و شادمانی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسامشاور آمارکاربردی
137مقایسه الگوی شیر دهی پس از زایمان طبیعی و سزارین همکاربنیادی-کاربردی
138مقایسه الگوی شیردهی پس از زایمان طبیعی و سزارین همکاربنیادی-کاربردی
139مقایسه دو روش استفاده از دستگاه رگ یاب پیشنهادی و روش رایج بر تسهیل جایگذاری کاتترهای ورید محیطی در شرخوارانهمکارکاربردی
140مقایسه دو مدل ASCVD و Framingham risk score برای پیش بینی ریسک بیماری های قلبی عروقی در جمعیت کوهورت PERSIAN شهرستان فسا سال 2017 و رجیستری قلب و عروق فسا: یک مطالعه مقطعیهمکاربنیادی-کاربردی
141مقایسه روش درمانی ترکیب کرایوتراپی با فلوکونازول خوراکی و کرایوتراپی تنها در مبتلایان به سالک در شهرستان فسا طی سال 1393همکارکاربردی
142مقایسه شیوع علایم افسردگی و اضطراب بعد از اعمال جراحی در بیماران تحت جراحی اورژانس با افراد تحت جراحی گزینشیمشاور آمارکاربردی
143مقایسه میزان تأثیر شدت فعالیت بدنی و میزان انرژی مصرفی با دو رویکرد اندازه گیری subjective و objective در پیش بینی شانس ابتلا به عوامل خطر تن سنجی و رفتاری بیماریهای قلبی عروقی و تعیین فاکتورهای مرتبط با شدت فعالیت بدنی و میزان انرژی مصرفی: مطالعه کوهورت فساهمکاربنیادی-کاربردی
144مقایسه میزان کمر درد پس از عمل جراحی سزارین به روش بی حسی اسپاینال و یا بیهوشی عمومی در بیمارستان ولیعصر فسا در شش ماه متوالی از سال 1393 و 1394همکارکاربردی
145مقایسه ی اثرات بی دردی، تغییرات همودینامیک , تهوع و استفراغ و آپگار نوزاد به دنبال افزودن اینتراتکال میدازولام یا سولفات منیزیم به بوپیواکایین اسپاینال در عمل جراحی سزارینمشاور آمارکاربردی
146مقایسه ی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به پسوریازیس و گروه شاهد در شهرستان فسا در سال 1393مشاور آمارکاربردی
147نقش شبکه میانکنش circRNA-miRNA-mRNA در آرتریت روماتوئید با استفاده از آنالیز داده های ترنسکریپتومهمکاربنیادی-کاربردی
148کمیته تحقیقات: lارتباط سلامت روان با موفقیت تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1392همکاربنیادی
149کمیته تحقیقات: ارتباط هوش معنوی با موفقیت تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1392مشاور آماربنیادی
150کمیته تحقیقات: بررسی رابطه میزان تاثیر ضخامت سوزن های اسپاینال و میزان سردردو کمردرد و تغییرات همودینامیک در اعمال جراحی سزارین در بیمارستان حضرت ولی عصر فسا در سال 1393همکارکاربردی
151کمیته تحقیقات: بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1392همکارکاربردی
152کمیته تحقیقات: بررسی ریسک فاکتورهای موثر موفقیت احیای قلبی ریویهمکارکاربردی
153کمیته تحقیقات: مقایسه اثرات بی دردی ،تغییرات همودینامیک و تهوع و استفراغ بدنبال افزودن اینتراتکال میدازولام و پتدین به بوپیوواکائین اسپاینال در عمل جراحی سزارین در بیمارستان حضرت ولی عصر فسا در سال1393همکارکاربردی
154کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی شهرستان فسا در 1394مشاور آمارکاربردی
155یافتن بیومارکرهای میان بافتی تشخیصی سرطان معده با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های high throughput ترنسکریپتوممجری دومبنیادی-کاربردی
156یافتن یک سیستم امتیاز دهی جدید برای پیش بینی نتیجه ی آنژیوگرافی سرپاییمشاور آماربنیادی-کاربردی

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ ضريب تاثير
1بررسی برخی علل منجر به تقاضای طلاق در زوجین متقاضی طلاق در دادگاه‌های تهرانScopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1391/04/30
2نقش ایمونومدولاتوری آب انار و دو میوة خرما و انجیر بر پیشگیری و درمان کولیت حاد تجربی در موش صحرایی نرISCمجله زیست‌شناسی ایران1391/06/01
3عوامل خطرزا در سندروم تخمدان پلی کیستیکScopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1391/03/01
4بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی متوسط بر فاکتورهای انعقاد خون در دختران غیرورزشکار جوانعلمی پژوهشیفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم1392/01/27
5سنجش سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان دهانه رحمISCمجله دانشگاه علوم پزشکی فسا1391/03/01
6The Survey of Divorce Incidence in Divorce Applicants in TehranIndex CopernicusJournal of Family and Reproductive Health1391/06/20
7Comparison of Predisposing and Effective Factors on Divorce Application between Men and WomenIndex CopernicusJournal of Family and Reproductive Health1391/04/01
8Impact of psychological problems in chemical warfare survivors with severe ophthalmologic complication, a cross sectional studyISIHealth and Quality of Life Outcomes1391/01/141.86
9Psychological Distress in Women with Polycystic Ovary Syndrome from Imam Khomeini Hospital, TehranScopusJournal of Reproductive and Infertility1391/01/31
10Evaluation of the tear and serum levels of IL-8 in sulfur mustard intoxicated patients 20 years after exposureISICutaneous and Ocular Toxicology1391/04/010.892
11Serum albumin and paraoxonase activity in Iranian veterans 20 years after sulfur mustard exposureISIImmunopharmacology and Immunotoxicology1391/05/011.209
12بررسی ارتباط دیابت بارداری با آپگار نوزادانISCمجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان1392/09/01
13بررسی بیماران دچار تروما به قفسه سینه مراجعه کننده به مرکز آموزشی – درمانی حضرت ول یعصر )عج( فسا: اپیدمیولوژی تروما به قفسه سینهChemical Abstractsمجله علوم پزشکی فسا1392/07/21
14ارزیابی نقش عوامل مؤثر در طراحی الگوی منظم آموزشی بر یادگیری از دیدگاه دانشجویان علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی فساISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392/03/13
15تعیین گونه عامل لیشمانیوز جلدی به روش pcr در شهرستان فساعلمی پژوهشیمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا1392/07/01
16.مقایسه فعالیت آلفا- 1-آنتی تریپسین در افراد چاق با افراد دارای وزن طبیعیChemical Abstractsمجله دانشگاه علوم پزشکی فسا1393/03/20
17اثر مکمل ال آرژنین بر پروفایل لیپیدی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2Chemical Abstractsمجله دانشگاه علوم پزشکی فسا1393/03/24
18Protective effects of Ephedra pachyclada extract on mouse models of carbon tetrachloride- induced chronic and acute liver failureISITissue and Cell1393/01/011.049
19Synchrony between Ovarian Function & Sleep in Polycystic Ovary Syndrome PatientsChemical AbstractsOpen Journal of Obstetrics and Gynecology1393/06/01
20The Effect of Ramadan Fasting on Hypothalamic Pituitary Ovarian (HPO) Axis in Women with Polycystic Ovary Syndromeعلمی پژوهشیWomen's Health Bulletin1393/01/01
21ارتباط پلی‌مورفیسم C→T در جایگاه 509- پروموتر ژن 1β-TGF با عوارض دیررس ریوی در مصدومان شیمیایی با گاز خردلعلمی پژوهشیطب جانباز1393/06/03
22بررسی تاثیر عصاره‌ی آبی گرده‌ی نخل بر میزان زنده ماندن و تکثیر سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی موش نابالغ در محیط کشتChemical Abstractsمجله علوم پزشکی فسا1393/11/13
23The HHEX rs1111875A/G Gene Polymorphism Is Associated with Susceptibility to Type 2 Diabetes in the Iranian Population1ISIMolecular Biology journal1394/05/234.33
24بررسی اثر بازدارندگی عصاره ریز جلبک کلرلا ولگاریس بر رشد، تکثیر و تشکیل بیوفیلم توسط استرپتوکوکوس موتانس و ارزیابی سمیت آنعلمی پژوهشیمجله دانشگاه علوم پزشکی فسا1394/05/16
25بررسی و اولویت بندی عوامل موثردر پیاده سازی موفق آموزش الکترونیکی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فساعلمی پژوهشیافق مشهد1389/06/01
26Hyaluronic acid compared with corticosteroid injections for the treatment of osteoarthritis of the knee: a randomized control trailISISpringerPlus1395/01/240.982
27Correlation between Happiness and Depression According to Beck Depression and Oxford Happiness Inventory among University StudentsISIGalen Medical Journal1395/03/280.0
28Defining a BMI Cut-Off Point for the Iranian Population: The Shiraz Heart StudyISIPLOS ONE1395/05/203.0
29Influences of IL-1b-3953 C>T and MMP-9-1562C >T Gene Variants on Myocardial Infarction Susceptibility in a Subset of the Iranian PopulationISIGENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS1395/08/181.297
30Some Adipose Derived Hormones in Association with the Risk of Knee OsteoarthritisGoogle ScholarShafa Ortho J1396/02/20
31New anthropometric indices or old ones: Which is the better predictor of body fat?ISIDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews1396/03/07
32The SDF1 A/G Gene Variant: A Susceptibility Variant for Myocardial InfarctionISIGenetic Testing and Molecular Biomarkers1396/04/051.263
33Epigenetic Changes of the ESR1 Gene in Breast Tissue of Healthy Women: A Missing Link with Breast Cancer Risk Factors?ISIGENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS1396/05/151.263
34Relationship between metabolic syndrome and osteoarthritis: The Fasa Osteoarthritis StudyISIDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews1396/09/01
35سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و ابتدایی شهرستان فسا در سال 1393علمی پژوهشیمجله دندانپزشکی کودکان ایران1396/08/11
36Waist circumference is a mediator of dietary pattern in Non-alcoholic fatty liver diseaseISISCIENTIFIC REPORTS1396/12/284.122
37Dietary pattern in pregnancy and risk of gestational diabetes mellitus (GDM)ISIDIABETES & METABOLIC SYNDROME-CLINICAL RESEARCH & REVIEWS1397/01/010.0
38سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در رفتارهای پیشگیری کننده در سرطان دهانه رحمMedline - PubMedAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1397/06/02
39Expression levels of breast cancer‐related GAS5 and LSINCT5 lncRNAs in cancer‐free breast tissue: Molecular associations with age at menarche and obesityISIthe breast journal1397/02/312.424
40A link between expression level of long-non-coding RNA ZFAS1 in breast tissue of healthy women and obesityISIThe International Journal of Biological Markers1397/02/041.449
41Methylation of progesterone receptor isoform A promoter in normal breast tissue: An epigenetic link between early age at menarche and risk of breast cancer?ISIJournal of Cellular Biochemistry1397/12/092.959
42The efficacy of topical sesame oil in patients with knee osteoarthritis: A randomized double-blinded active-controlled non-inferiority clinical trialISIComplementary Therapies in Medicine1398/06/031.99
43Analyzing Food Patterns and Preferences of Urban Population of Fasa (Phase I of Studying the Nutritional Healthy City in Fasa)ISIGazi Medical Journal1398/07/11
44Dietary Pattern in Patients with Preeclampsia in Fasa, IranScopusSHIRAZ E-MEDICAL JOURNAL1398/07/16
45The role of adipose tissue secretion in the creation and pain level in osteoarthritisMedline - PubMedENDOCRINE REGULATIONS1398/11/14
46طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه میزان رعایت اصول طب ایرانی موثر بر نفخ عملکردیScopusJournal of Military Medicine1398/10/01
47بررسی ویژگیهای استاد اثربخش از دیدگاه دانشجویان: مرورسیستماتیک و متاآنالیزChemical Abstractsمجله دانشگاه علوم پزشکی فسا1398/03/10
48بررسی اختلالات پروفایل چربی خون در مصرف کنندگان مواد مخدر بر اساس نتایج مطالعه کوهورت فساISIScientific Reports1400/03/183.998
49Food insecurity arises the likelihood of hospitalization in patients with COVID-19ISIScientific Reports1400/07/164.379
50سلامت دهان و دندان دانش آموزان پیش دبستانی و ابتدایی شهرستان فسا در سال 1393علمی پژوهشیمجله دندان پزشکی کودکان ایران1395/10/05
51بررسی رابطه استفاده از قرص¬های پیشگیری از بارداری با سندروم متابولیک در زنان 70-35 ساله جمعیت کوهورت شهرستان فساISIDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews1400/10/270.0
52بررسی تاثیر آموزش از طریق همتا مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به زخم پای دیابتیISIClinical Diabetology1401/05/100.0
53مسیر Hsa_circ_0000479/Hsa-miR-149-5p/RIG-I, IL-6 به عنوان مسیری بالقوه در تنظیم پاسخ ایمنی ضد COVID-19ISICanadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology1401/06/082.585
54ارتقا طوفان سیتوکاین در COVID-19 به دلیل افزایش بیان hsa_circ_0004812 از طریق مسیر hsa-miR-1287-5p/IL6R, RIG-IISIJournal of Clinical Laboratory Analysis1401/05/163.124
55بررسی موانع عدم مصرف غلات کامل در دانش اموزان ایرانیISIscientific reports1401/06/174.99
56PGGHG and ODF3B as New Tumor Suppressor Genes in Renal Cell CarcinomaISIJournal of Biomedical Research and Reviews1401/04/090.0
57تجزیه و تحلیل بیان hsa_circ_0020397، hsa_circ_0005986، hsa_circ_0003028، و hsa_circ_0006990 در کارسینوم سلول کلیهISIExperimental and Molecular Pathology1401/09/204.401
58Cohort Profile: The Fasa Adults Cohort Study (FACS): a prospective study of non-communicable diseases risksISIInternational Journal of Epidemiology1401/10/129.685
59آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی نسبت به سرطان سینهISIBMC Women’s Health1401/11/112.7
60تحصیل در خانه در طول همه گیری COVID-19: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده از پروتکل های تمرین و مشاوره ارگونومی آنلاین بر علائم اسکلتی عضلانی بالاتنهISIPM&R1402/08/132.1
61Evaluation of the Expression of Infection-Related Long Noncoding RNAs among COVID-19 Patients: A Case-Control StudyISIGenetics Research1402/11/261.5
62ارتباط شاخص التهاب زایی تعدیل شده با انرژی و ریسک ده ساله بیماری های قلب عروق: کوهورت بزرگسالان فساISIFood Science and Nutrition1403/02/243.9
63ارزیابی توانمندی شناختی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا و ارنباط آن با عزت نفس علمی پژوهشیمجله سبز
64بررسی تاثیر فرآورده دارویی ms14 بر وزن ، اندیکس طحال و ساختار بافت های کلیه ، کبد ، طحال ، ریه ، گره لنفاوی و مغز استخوان موش
65مقایسه الگوی شیردهی در زنان با زایمان طبیعی و سزارین مجله زنان، مامایی و نازایی ایران
66مقایسه تشخیص اولیه و نهایی کیست هیداتید بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج 85-80SIDنشریه جراحی ایران
67PCOS&Sympathetic outcome: Role of the central and peripheral nervous system in ovarian function of ratScopusAsian journal of pharmaceutical and clinical research
68locus coeruleus lesions and PCOS: role of the central and peripheral sympathetic nervous system in the ovarian function of rat Iran J Reprod Med
69Variation of biophysical parameters of the skin with age, gender, and body region The Scientific World Journal
70Bovine colostrum in the managment of nonorganic failure to thrive: A Randomized clinical trial J Pediatr Gastroenterol Nutr 2.183
71The effect of cold stress on polycystic ovary syndrome in rat: before and during modeling Arch Gynecol Obstet 0.912
72The role of opioid system and its interaction with sympathetic nervous system in the processing of polycystic ovary syndrome modeling in rat Arch Gynecol Obstet 0.912
73psychiatric intervention improved pregnancy rates in infertile couples Scopus

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه تاريخ شروع کنگره تاريخ خاتمه کنگره
1ارزیابی توانمندی روانشناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسادهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/151388/02/17
2بررسی رابطه اعتماد به نفس و توانمندی روانشناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/151388/02/17
3بررسی نقش سطح تحصیلات هیئت علمی در توانمندی روانشناختی اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیلپوستر1388/05/141388/05/15
4بررسی شیوع L.B.W و عوامل منطقه ای موثر بر آن در شهر فسا1382-1381سومین کنگره سراسری مراقبتهای پرستاری و مامائیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران پوستر1383/03/191383/03/21
5miRNA-mRNA regulatory network in salivary of pancreatic cancer patients17 th National and 8 th International Congress of Biochemistry and Molecular BiologyTehranپوستر1401/06/011401/06/04
6miRNA-mRNA Regulatory Network in the Molecular Response of Monoclonal Antibody Drugs in the Ovarian Cancer treatment : A Systems Biology Approach17th National and 8thInternational Congress of Biochemistry and Molecular BiologyTehranپوستر و سخنرانی 1401/06/011401/06/04
7let-7c and miR-130b play regulatory role in dysplasia progressing to squamous cell carcinomaThe First International Congress of Cancer GenomicsTehranسخنرانی1402/02/131402/03/15
8مقایسه دو مدل نمره دهی ریسک فرامینگهام و بیماری های اترواسکلروتیک قلبی عروقی برای پیش بینی بیماری های قلبی عروقی: یک مطالعه مقطعی بر کوهورت پرشین فسا، 1396چهاردهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و هفتمین همایش مداخلات پیچیده قلبیشیرازپوستر1401/11/131401/11/15
9شاخص التهاب زایی رژیم غذایی به عنوان یک پیش بینی کننده حوادث قلبی عروقی: یک مطالعه مقطعی بر کوهورت پرشین فسا 1396چهاردهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و هفتمین همایش مداخلات پیچیده قلبیشیرازپوستر1401/11/131401/11/15
10ارتباط شاخص التهابی رژیم غذایی تعدیل شده با انرژی و اختلالات خواب: یک مطالعه مقطعی بر اساس گروه پرشین فسا23rd Medical students annual national research congress & 9th the Medical students International research congressاردبیلسخنرانی1401/07/011402/06/07
11بررسی ارتباط بیماری پرفشاری خون و شاخص التهاب زایی رژیم غذایی: یک مطالعه مقطعیبیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشورتهران - مرکز همایش های برج میلادسخنرانی1402/07/121402/07/14
12Identification of Genes and Pathways Associated with Depression in Ovarian Cancer Patients: An In-silico Study3nd International and 12th National Iranian Conference on ‌BioinformaticsMazandaranپوستر و سخنرانی 1402/12/091402/12/10

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان
1بررسی ارتباط فاکتور های التهابی با پلی نوروپاتی دیابتی و شدت آن دکترای تخصصی پزشکی 1401/06/02
2بررسی علائم خونریزی دهنده در ناقلین هتروزیگوت اختلالات انعقادی وراثتی در جنوب ایران 1389/07/14
3مقایسه روش درمان استاندارد و کوتاه مدت کالاآزار در بیماران بستری شده در بیمارستان نمازی در فاصله شالهای 85-75
4بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه بسفایج بر تشنجات صرعی ناشی از داروی پنتیلن تترازول و مقایسه آن با اثر داروی سدیم والپروات درمدل حیوانی موش سفید بزرگ آزمایشگاهی دکترای حرفه ایی 1401/05/10
5بررسی بیان دو ژن GAD1 و GAD2 در مدل بی خوابی روانی- فیزیولوژی در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی دکترای حرفه ایی 1401/06/28
6بررسی شاخص ادمونتون به عنوان پیش بینی کننده وضعیت کبد چرب غیر الکلی و مقایسه آن با شاخص های دیگر در جمعیت کوهورت دانشگاه علوم پزشکی فسا دکترای حرفه ایی 1401/07/20
7بررسی رابطه الگوی تغذیه و توزیع چربی بدنی در بزرگسالان شهر تهران دکترای تخصصی پزشکی 1401/08/08
8بررسی تأثیر کاربرد تئوری مراقبت انسانی واتسون بر افسردگی، امید به زندگی و تسکین درد در بیماران سرطانی تحت شیمی‌درمانی کارشناسی ارشد 1402/06/14
9بررسی ارتباط شاخص التهاب زایی رژیم غذایی تعدیل شده با انرژی و ریسک 10 ساله بیماری های قلب و عروق در کوهورت بزرگسالان فسا دکترای حرفه ایی 1403/03/03
10بررسی عوامل موثر بر مدت زمان باروری در زنان سنین باروری با استفاده از مدل رگرسیون کاکس در یک مطالعه کوهورت تاریخی دکترای حرفه اییتحقیقاتی 1401/02/11
11بررسی تاثیرات پاندمی کووید-19 بر فعالیت حرفه ای پزشکان ایرانی دکترای حرفه ایی 1400/11/23
12بررسی عوارض پایدار بیماری کووید١٩ و رفتارهای خودمراقبتی مرتبط با کرونا پس از بهبودی از بیماری در مبتلایان به کووید ١٩ شهرستان فسا سال 1401 دکترای حرفه ایی 1402/08/15
13بررسی همبستگی بین خوشحالی و افسردگی براساس پرسشنامه خوشحالی آکسفورد و افسردگی بک میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا تحقیقاتی 1393/04/22
14بررسی مسیر circRNA-9119/miR-136/RIG I موثر در تنظیم پاسخ سیستم ایمنی ذاتی بر ضد ویروس و مسیر hsa_circ_0000654/miR-146a-5p/IL6 با نقش در تنظیم طوفان سیتوکاین در بیماران مبتلا به COVID-19 و ارتباط آنها با ویژگی های بالینی بیماران دکترای تخصصی پزشکی 1400/03/12
15تاثیر نانوذرات کیتوزان کپسوله شده با کوئرستین بر کبد چرب غیر الکلی در رت‌های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد
16بررسی تنوع مزاجی در بیماران فشار خون مراجعه کننده به درمانگاه و بخش قلب بیمارستان ولیعصر فسا در سال ۱۴۰۲ دکترای حرفه ایی 1402/09/27
17بررسی تنوع مزاجی در بیماران مبتلا به چربی خون مراجعه کننده به درمانگاه و بخش داخلی بیمارستان ولیعصر فسا در سال ۱۴۰۲ دکترای حرفه ایی 1402/09/27
18بررسی توافق بین نتایج نمونه های میکروسکوپی و PCR در تشخیص لیشمانیوز پوستی در شهرستان فسا دکترای حرفه ایی 1402/10/26
19مواد افیونی به عنوان پیش بینی کننده جدید پیش آگهی کوتاه مدت و بلند مدت در بیماران آسیب مغزی تروماتیک: یک مطالعه طولی گذشته نگر دکترای حرفه ایی 1401/11/04
20بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت در کودکان بستری در بیمارستان های دکتر شریعتی و ولی عصر فسا1389 1389/04/01
21بررسی اپیدمیولوژی سل خارج ریوی در بیماران مراجعه کننده به مرکز مبارزه با بیماریهای شهرستان فسا طی سالهای 81 تا 861389 1389/05/24
22بررسی کیفیت زندگس در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان با دیالیز مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان دکتر شریعتی فسا1389 1389/05/25
23میزان آگاهی مادران کودکان زیر 3 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی فسا از بیماری های اسهالی و نحوه ی برخورد با آن1390 1390/01/23
24بررسی تاثیر برنامه آموزش روانی بهداشت خواب بر کیفیت خواب بیماران دچاربی خوابی در درمانگاه های دولتی دانشگاه علوم پزشکی فسا1392 تحقیقاتی 1392/09/13
25بررسی رابطه میان سطح سواد و درآمد خانواده بر شدت نشانه های نشانگان قبل از قاعدگی در دختران پیش دانشگاهی شهرستان فسا در سال 13931393 توصیفی 1393/06/08
26بررسی ارتباط میزان شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی با سطح روابط بین فردی در دختران مقطع پیش دانشگاهی در سطح شهرستان فسا در سال 13931393 توصیفی 1393/06/08
27بررسی ارتباط کیفیت خواب با دریافت های غذایی و خطر ایجاد چاقی1393 تحقیقاتی 1393/06/11
28بررسی رابطه بین شاخص های تن سنجی با دیگر عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی1393 تحقیقاتی 1393/06/11
29مقایسه شیوع علایم افسردگی و اضطراب در بیماران جراحی اورژانس ارتوپدی و جراحی عمومی با بیماران گزینشی جراحی و ارتوپدی1393 تحقیقاتی 1393/08/20
30ارتباط استرس شغلی مادران پرستار با مشکلات رفتاری کودکان آنها در بیمارستان های شهرستان فسادر سال 13931393 تحقیقاتی 1393/05/26
31برآورد میزان بقای بیماران با تشخیص سرطان های دستگاه گوارش در شهرستان فسا1393 تحقیقاتی 1393/05/22
32ارزیابی تاثیر برنامه مداخله ای بهداشت خواب بر کیفیت خواب بیماران دیالیزی بیمارستان حضرت ولیعصر و بیمارستان دکتر شریعتی در سال 921393 تحقیقاتی 1393/05/28
33بررسی میزان آگاهی و نگرش مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد نسبت به بیماری ایدز و راههای انتقال آن در شهرستان فسا1393 تحقیقاتی 1393/05/18
34بررسی شیوع اختلال بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان پیش دبستانی شهرستان فسا در سال تحصیلی 93-13921393 توصیفی 1393/08/19
35بررسی میزان بقای بیماران با تشخیص سرطان سینه در فسا از سال 1381 تا 13911393 تحقیقاتی 1393/05/22
36بررسی همبودی اعتیاد به اینترنت و اختلال کم توجهی بیش فعالی بزرگسالان در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1393- 13921393 تحقیقاتی 1393/08/19
37بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه کننده به بخش اتفاقات بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا درسال های 1391 و 13921393 تحقیقاتی 1393/05/05
38بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی، تغذیه و برخی عوامل دموگرافیک مرتبط با شدت نشانگان قاعدگی در دختران 25-18سال1393 تحقیقاتی 1393/06/01
39مقایسه تاثیر درمانی داروی مینوکسیدیل بر بیماری طرسی منطقه ای با ترکیب مینوکسیدیل +رزماری بر بیمارن مراجعه کننده به درمانگاه حمزه در سال 92-911393 تحقیقاتی 1393/05/20
40بررسی فراوانی عوامل خطر و نتیجه درمانی نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ولی عصر فسا در سال های ۹۱-۹۲1394 تحقیقاتی 1394/08/03
41بررسی میزان شیوع ویروس نقص ایمنی انسانی( اچ.آی.وی) و هپاتیت C در میان مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های متادون در شهرستان فسا در سال 139413931394دکترای حرفه اییتحقیقاتی 1394/06/21
42بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز پوستی در شهرستان زرین دشت طی سال های 92-13901394 تحقیقاتی 1394/05/19
43بررسی افسردگی ,اضطراب و استرس در زنان نوجوان باردار در مقایسه با زنان بالغ باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان ولیعصر (عج) در سال93-941394 تحقیقاتی 1394/04/31
44بررسی شیوع سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به پسوریازیس در شهرستان فسا در سال13931394 تحقیقاتی 1394/04/30
45بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان ها و خشکی دهان در زنان مبتلا به پوکی استخوان1394 تحقیقاتی 1394/08/09
46بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرتوکاران و کارکنان از اصول حفاظت در برابر اشعه و رعایت استانداردهای حفاظتی و ارتباط آن با دوز دریافتی در مراکز تصویربرداری پزشکی بیمارستانهای شهرستان فسا1394 1394/06/09
47بررسی اپیدمیولوژیک اقدام کنندگان به خودکشی ارجاع شده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا طی سال 13921394 تحقیقاتی 1394/04/29
48مقایسه اثر فنتانیل و پتیدین داخل نخاعی به همراه بوپیواکائین در بی حس نخاعی جهت کنترل درد بیماران سزارینی1394 تحقیقاتی 1394/04/24
49بررسی کیفیت زندگی افرا مبتلا به پوکی استخوان و مقایسه آن با افراد سالم1395 تحقیقاتی 1395/04/22
50کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی شهرستان فسا در 13941395 تحقیقاتی 1395/05/12
51بررسی کارایی ابزار محاسبه خطر پوکی استخوان score برای غربالگری افراد مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهرستان فسا1395 تحقیقاتی 1395/04/02

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان