فرزاد  روشن ضمیر

 فعاليت هاي پژوهشي

 

فرزاد روشن ضمیر

در دانشگاه علوم پزشکي فسا چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
علوم پزشکي فسا
علوم پزشکي فسا
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي) : فرزاد روشن ضمیر رسته پژوهشگر :
نام و نام خانوادگي (انگليسي) : farzad roshanzamir پست الکترونيک : farzad.roshanzamer@yahoo.con
تاريخ تولد : 1358/01/06 دانشکده/محل خدمت :
رشته تخصصي : تغذیه گروه آموزشي :
آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی آدرس محل کار : بیمارستان حضرت ولی عصر فسا

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
متخصص تغذیهرژیم آنلاین آردایت رژیم کتوژنیک

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان سمت نوع طرح
1اثر مکمل عصاره بدون کافئین قهوه سبز بر دیابت نوع دو: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی کنترل شده دوسوکورمجری اولکارآزمایی بالینی
2اثر مکمل عصاره بدون کافئین قهوه سبز بر مقاومت انسولینی در افراد دیابتی نوع دو: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی کنترل شده دوسوکورمجری اولبنیادی-کاربردی
3بررسی میزان ویتامینD سرمی و ارتباط آن با شاخصه های سندرم متابولیک در زنان20 تا 45 ساله چاق و اضافه وزن در مقایسه با زنان طبیعیمجری اولبنیادی-کاربردی
4بررسی وضعیت تغذیه‌ای و ارتباط آن با شاخص‌های سندرم متابولیک، hsCRP، ایریزین و عملکرد کبدی در مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان فسامجری اولبنیادی-کاربردی
5پیشرفت تحصیلی با استفاده از وسایل الکترونیک و اینترنتهمکارکاربردی
6تاثیر داروی پری گابلین بر میزان ترشح آمینهای حیاتی مغز موش بالغهمکاربنیادی-کاربردی
7تعیین برهمکنش الگوهای غذایی با عادات غذایی در ارتباط با سندرم متابولیکمجری اولبنیادی-کاربردی
8طراحی سایت www.para.irهمکاربنیادی
9نرم افزار آموزشی سیستم اسکلتی آناتومی با توان نمایش سه بعدیمجری دومبنیادی-کاربردی

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ ضريب تاثير
1.مقایسه فعالیت آلفا- 1-آنتی تریپسین در افراد چاق با افراد دارای وزن طبیعیChemical Abstractsمجله دانشگاه علوم پزشکی فسا1393/03/20
2مقایسه میزان 25 هیدروکسی ویتامین D3 سرم در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن/ چاق و ارتباط آن با سندرم متابولیکChemical Abstractsدانشگاه علوم پزشکی فسا1393/06/14
3The putative effects of D-Aspartic acid on blood testosterone levels: A systematic reviewISIInternational Journal of Reproductive BioMedicine1395/11/090.0
4The association between circulating fetuin‑A levels and type 2 diabetes mellitus risk: systematic review and meta‑analysis of observational studiesISIJournal of Endocrinological Investigation1396/04/032.633

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه تاريخ شروع کنگره تاريخ خاتمه کنگره

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان